Ułatwienia dostępu

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DODATEK ELEKTRYCZNY – dla osób wykorzystujących do ogrzewania mieszkań urządzenia na prąd, np.: pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 11 od dnia 01 grudnia 2022 roku do dnia 01 lutego 2023 roku można złożyć wniosek o dodatek elektryczny.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się:

  • na piśmie osobiście w pokoju nr 16 - I piętro (tel. 75 717 21 46 w. 136 ) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz.344). W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Szczegółowe warunki określone w naszych zadaniach – dodatek elektryczny.

Wniosek o dodatek elektryczny- wzór do pobrania.