Ułatwienia dostępu

Wolontariat w Szklarskiej Porębie

Szanowni Mieszkańcy Szklarskiej Poręby

Grudzień a szczególnie okres okołoświąteczny to czas podsumowań i refleksji.

Miniony rok stawiał przed nami różne wyzwania - na istniejące w dalszym ciągu zagrożenie zarażeniem wirusem Covid-19 i jego kolejnymi mutacjami nałożyła się potrzeba niesienia pomocy osobom opuszczającym Ukrainę, w związku z toczącymi się na jej terenie działaniami wojennymi.

Samorząd ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, w tym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dokładał starań by wraz z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi zapewnić schronienie i bezpieczeństwo socjalne potrzebującym.

Na szczególną uwagę i podziękowanie zasługują wolontariusze, którzy nie szczędząc czasu, sił a niejednokrotnie także środków własnych pomagali rodzinom z Ukrainy.

W te działania włączali się seniorzy, uczniowie, osoby pracujące – nie było ograniczeń wiekowych, płciowych, w poglądach ani w statusie. „Trzeba było pomóc to się pomagało”, „z potrzeby serca”, „bo tak trzeba” - tak mówili pytani o motywacje wolontariusze.

Dziś w Szklarskiej Porębie wolontariat jest stałą i ważną ideą oraz realną siłą, na którą można liczyć w potrzebie. Jeszcze nie tak dawno nieżyjąca już pracownica MOPS Marlena Stach-Lewandowska prowadziła w szkołach warsztaty i zachęcała do pracy w ramach wolontariatu. Dziś szkoły same zgłaszają do MOPS gotowość do pracy!

Mamy niezwykle ważnego lokalnego lidera Magdę Wiśniewską, która w najtrudniejszym okresie 2022 roku organizowała, pomagała, zbierała i wydawała, pośredniczyła, reprezentowała, uczyła – można by wciąż mnożyć zadania i funkcje jakie dobrowolnie przyjęła na siebie i wciąż jeszcze realizuje.

Władze Szklarskiej Poręby dostrzegając wielkie zaangażowanie wolontariuszy podziękowały wszystkim niosącym pomoc i wsparcie pięknym koncertem Ani Rusowicz na 4 peronie we wrześniu tego roku.

Wracam do tematu również dlatego, że 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Z tej okazji, jeszcze raz składam w imieniu własnym i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podziękowania za Waszą pracę, która wciąż jest świadczona i niewątpliwie będzie niezbędna dopóki będą ludzie jej potrzebujący.

Wszyscy Państwo przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne, a osoby, które są zainteresowane ideą wolontariatu i włączeniem się w działania pomocowe odsyłam do informacji zawartych między innymi na następujących stronach: Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu lub Wolontariat – co to jest, dlaczego warto i co z umową? (hellofinance.pl).

Elżbieta Pawłowska
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie