Ułatwienia dostępu

Pomoc żywnościowa Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) w 2020 w okresie pandemii

W roku 2020 r pracownicy ośrodka wydawali artykuły spożywcze osobom najbardziej potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – w ramach Podprogramu 2019.

Kwalifikację dochodową osób uprawnionych przeprowadzali pracownicy socjalni. Stale i systematycznie poszerzała się lista odbiorców Programu, którzy w ramach jego realizacji otrzymywali paczki żywnościowe. Realizacja Programu wymagała stałej weryfikacji list jego odbiorców oraz działań motywacyjnych skłaniających odbiorców do pobierania żywności w wyznaczonych terminach.

W 2020 roku pomocą objęto 225 osób. Poniższe zestawienie dotyczy ilości osób objętych pomocą żywnościową w 2020 roku, z podziałem na kryterium dochodowe

więcej

RSS