Ułatwienia dostępu

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego", dla dzieci i młodzieży w wieku 10- 19 lat.

Cogito Med, jako realizator wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego prowadzi wspólnie program pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego", dla dzieci i młodzieży w wieku 10- 19 lat.

Posiadają wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie psychologii i terapii, którzy będą współpracować ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w celu wczesnej identyfikacji i pomocy dzieciom w wieku od 10 do 19 roku życia w kryzysie psychicznym.

Uruchomiony został specjalny numer telefonu - 800 805 600, pod którym zgłosić można chęć uczestnictwa w programie przez rodziców/opiekunów prawnych, którzy są zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, a także młodzież szukającą pomocy.