Ułatwienia dostępu

WEŹ UDZIAŁ W DIAGNOZIE PROBLEMU PRZEMOCY DOMOWEJ NA TERENIE MIASTA SZKLARSKA PORĘBA

W związku z przygotowaniem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030, na terenie miasta przeprowadzana jest diagnoza problemu przemocy domowej.

Materiał uzyskany z badań będzie cennym źródłem informacji i posłuży do opisu skali zjawisk, a także klasyfikacji postaw wobec problemów poruszanych w diagnozie.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety w formie on-line.

Ankieta jest dla nas ważnym głosem, Waszym głosem!

http://badania.corigo.pl/ankieta/1090658/szklarska-poreba-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html

Badanie jest całkowicie anonimowe. Po wypełnieniu ankiety, nie ma takiej możliwości, aby zidentyfikować dane personalne uczestnika badania. Nie jest to żaden test dotyczący wiedzy, dlatego nie ma tu odpowiedzi ani dobrych, ani złych. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu dokumentu, a uzyskane wyniki badań stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb, które posłużą do sformułowania celów i kierunków działań w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Doznających Przemocy Domowej na kolejne lata.