Ułatwienia dostępu

Uchwała nr LXXXIV/926/24

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Szklarskiej Porębie na lata 2024-2030 - pobierz