Ułatwienia dostępu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

Wstęp

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops.szklarskaporeba.pl

Daty publikacji i aktualizacji

• Data publikacji strony internetowej: 2020-09-15
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszego ośrodka jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono: 2020.09.30.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie dla strony www.mops.szklarskaporeba.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adreseminternetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.mops.szklarskaporeba.pl spełnia wymagania w 87,61 %. Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. MOPS będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.
Ułatwienia na stronie www.mops.szklarskaporeba.pl:

• podwyższony kontrast
• możliwość zmiany wielkości liter na stronie
• możliwość zmiany czcionki na czytelną (bezszyfrową)
• podkreślenie oraz podświetlenie linków
• możliwość odwrócenia kolorów
• nawigacja klawiaturą.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Krakowiak
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: +48 75 717 21 46; +48 508 517 122

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie
• Adres: ul. Jedności Narodowej 11, 58-580 Szklarska Poręba
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: +48 75 717 21 46

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie spełnia wszystkich wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Budynek nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie aktualnie nie posiada tłumacza języka migowego.