Ułatwienia dostępu

REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH, WYKORZYSTUJĄCYCH GAZ SIECIOWY DO OGRZEWANIA

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 11 można złożyć wniosek o refundację podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r.
Wniosek o refundację podatku VAT za paliwa gazowe składa się:

• na piśmie osobiście w pokoju nr 2 lub nr 16 - I piętro, (tel. 75 717 21 46 w. 136) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

załączając fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych w 2023 r. oraz dowód jej opłacenia.
Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r. przysługuje osobom wykorzystującym jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi dostarczanymi za pomocą sieci gazowej; jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

• 2 100,00 złotych – w jednoosobowym gospodarstwie domowym
• 1 500,00 złotych – w wieloosobowym gospodarstwie domowym

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „NASZE ZADANIA”, „DODATEK GAZOWY”.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.:

pobierz - Wniosek o wypłatę refundacji podatku_VAT
pobierz - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych